صفحه اصلي  |   دانلود نرم افزار  |   دانلود عکس وتصوير  |   دانلود بازي  |   دانلود کتاب  |   دانلود آهنگ   |   مدرسه هوشمند  |   تحقیق کاروفناوري  |   پروژه کاروفناوري  |   فيلم کاروفناوري

کاروفناوري پنجم  |   کاروفناوري ششم  |   کاروفناوري هفتم  |   کاروفناوري هشتم  |   کاروفناوري نهم

کانال تلگرام کاروفناوری کلاله
کاروفناوري ششم هفتم هشتم نهم

مطالب کاروفناوری کلاله
کاروفناوری پنجم
کاروفناوری ششم
=========================
مطالب کاروفناوری هفتم
=========================
پودمان 1 نوآوری وفناوری
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی،پرسش گری؛ ایده پردازی ، نوآوری و خلاقیت؛ انجام دادن کارها بر پایهٔ نگرش سیستمی؛ بهر ه گیری درست از فناوری ها؛
=========================
پودمان 2 فناوری اطلاعات وارتباطات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی ، پرسش گری و ... ؛ آشنایی با مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ آشنایی با ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها ؛ آ شنایی با تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی ؛ ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت.

=========================
پودمان 3 جستجوی اطلاعات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛ آشنایی با ابزار مرورگر صفحات وب ؛ آشنایی با روش های جست وجو و جمع آوری اطلاعات؛ آشنایی با منابع جمع آوری اطلاعات؛ استفاده از روش های جست و جوی اطلاعات؛ به کارگیری موتورهای جست وجو؛ توانایی جمع آوری اطلاعات درست در اینترنت.
=========================
پودمان 4 مستندسازی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکرانتقادی، پرسش گری و ...آشنایی با مستندسازی و مزایای آن ؛ استفاده از نرم افزار واژه پرداز برای تهیهٔ گزارش؛ توانایی درج متن، جدول و تصویر در پروندهٔ متنی؛ توانایی انجام تنظیمات متن، جدول و تصویر در پروندهٔ متنی.
=========================
پودمان 5 کسب وکار
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: تأکید بر مهارت هايى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛ آشنایی با مفاهیم کسب وکار کارآفرینی، خرید، فروش، پس انداز، کار تهای اعتباری و ...؛ کاربرد فناوری های نو در زمینهٔ کسب وکار خرید اینترنتی، کاربرد کارت اعتباری، برنامه ریزی مالی برای خود و...؛ بررسی مشاغل، در زمینهٔ کسب وکار؛ شناسایی ویژگی های خود برای کارآفرینی.
=========================
پودمان 6 نقشه کشی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید تأکید بر مهارت هایی غیر فنی مانند انجام کارهای گروهی تفکر انتقادی، پرسش گری و ..؛تقویت مهارت برآورد اندازه و اندازه گیری؛ مهارت کشیدن نقشه دستی آزاد اسکچ مهارت کشیدن نقشه با وسایل نقشه کشی.
=========================
پودمان 7 کاربا چوب
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع چوب فراورده های صنایع چوب و ...آشنایی با برخی مشاغل صنایع چوب مانند نجاری،قاب سازی، کابینت سازی و ...؛کار با ابزارهای نجاری دستی صنایع چوب مانند اره، چوب سای، دریل و ...؛تولید محصولات چوبی قابل استفادهٔ شخصی یا فروش.
=========================
پودمان 8 اشتراک گذاری اطلاعات
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکرانتقادی، پرس شگری و ... ؛آشنایی با اشتراک گذاری و ضرورت های آن؛به کارگیری نرم افزار پاورپوینت برای ارائهٔ نمایشی اطلاعات؛توانایی ایجاد اسلایدهای نمایشی؛توانایی مدیریت اسلایدهای نمایشی؛دادن جلوه های ویژه به اسلاید و اجزای آن.
=========================
پودمان 9 پرورش و نگه داری گیاهان
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و... آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور.
=========================
پودمان 10 پوشاک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی.
=========================
پودمان 11 خوراک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهايی مانند انجام کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری و …؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع و مواد خوراکی مواد خوراکی سالم و ناسالم، روش های نگه داری مواد خوراکی و … آشنایی با برخی مشاغل صنایع و مواد خوراکی؛آماده کردن ناشتایی، ناهار یا شام و میان وعده؛ فرآوری و نگهداری برخی مواد خوراکی ماست، کره،بسته بندی حبوبات و …..
=========================
راه اندازی بازارچه
پروژه کاروفناوری
کارکلاسی کاروفناوری
بررسی کنید کاروفناوری
بارش فکری کاروفناوری
پرسش کاروفناوری
هم اندیشی کاروفناوری
=========================
مطالب کاروفناوری هشتم
=========================
پودمان کاربافلز
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛ رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی،مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
=========================
پودمان الکترونیک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی ماننداجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار دربخش محیط زیست؛ طراحی و ساخت مدارات سادهٔ الکترونیکی؛ اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی.
=========================
پودمان شهروند الکترونیکی 1
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیتهاى پودمان؛اتصال رایانه به اینترنت؛ایجاد پست الکترونیکى؛اىجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛رعاىت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛رعاىت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى.
=========================
پودمان صنایع دستی بافت
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع در انجام دادن کارها ؛بافت تخت؛تولىد نمونه ای کیف و تزیین آن؛رعاىت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها.
=========================
پودمان شهروندالکترونیک 2
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: ویرایش تصاویر، تهیهٔ آلبوم تصاویر؛تولید فیلم کوتاه؛تبدیل قالب های مختلف تصویر، صدا و ویدئو به قالب های رایج و کاربردی؛ اجرای فایل های پویانمایی؛پشتیبان گیری از فایل های چند رسانه ای؛رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها؛ کار گروهی، مسئولی تپذیری و مدیریت منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛رعایت اخلاق حرفه ای مانند حقوق مؤلفین در فضای مجازی
=========================
پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی،مسئولیت پذیری،مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛پرورش جوجه مرغ بومی یا بلدرچین؛پرورش و نگه داری ماهیان آکواریومی؛رعایت اخلاق حرفه ای ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها.
=========================
پودمان اموراداری ومالی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری مدیریت منابع، فناوری ارتباطات و اطلاعات و اخلاق حرفه ای؛برآوردهای مالی و اداری؛نوشتن نامه یا پیگیری آن، ثبت نامه ها، نوشتن صورت جلسه؛بررسی و ثبت اسناد مالی خانواده و اسناد کارهای گروهی؛انجام محاسبات اقتصاد خانواده؛ مستندسازی هزینه و درآمد خانواده در یک نرم افزار ساده مرتبط با حسابداری، نر مافزار صفحه گسترده مانند اکسل.
=========================
پودمان معماری و سازه
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:نقشه خوانی و استخراج اطلاعات از نقشه؛ساخت بخش های مختلف یک ماکت طبق ابعاد واندازه های نقشه و اتصال آن ها به یکدیگر؛کار گروهی، مسئولیت پذیری،مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حفظ محىط زىست و اخلاق حرفه اى؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام دادن این کارها.
=========================
پروژه طراحی دستگاه برش حرارتي
پروژه طراحي و ساخت كيف
پروژه پرورش و نگهداري از حيوانات
پروژه طراحي و ساخت ماكت ساختمان
تحقیق کنید کاروفناوری
کارکلاسی کاروفناوری
کارخارج از کلاس کاروفناوری
پرسش کاروفناوری
بارش فکری کاروفناوری
=========================
مطالب کاروفناوری نهم
=========================
پودمان الگوریتم و فلوچارت
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛توانایی حل مسئله؛ارائه الگوریتم کارها؛رسم روندنما به صورت دستی؛رسم روندنما به وسیله نرم افزار؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان ترسیم با رایانه
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی، مسئولیت پذیری ، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای ؛انتخاب فناوری ترسیم با رایانه؛ترسیم شکل های ساده هندسی ؛استفاده از ابزار های ویرایش و اصلاح ترسیم ؛به کارگیری ابزار های دقیق و کمک رسم؛اندازه گذاری بر روی نقشه ها؛کسب اطلاعات در ترسیم با رایانه؛ترسیم نقشه های پروژهٔ طراحی و ساخت؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان سازوکارهای حرکتی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛تفکر سیستمی؛مونتاژ و دمونتاژ کردن اجزای یک ساز و کار حرکتی؛طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی ساده؛تعمیر و نگهداری از ساز و کارهای حرکتی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان بازی های رایانه ای
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛توانایی ارائهٔ ایده های نو برای ساخت بازی های رایانه ای؛کار با نرم افزارهای ساخت بازی های رایانه ای؛ساخت یک بازی رایانه ای ساده؛رعایت نکات ایمنی و ارگونومی، هنگام کار با رایانه.
=========================
پودمان برق
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارهای گروهی، داشتن تفکر انتقادی، پرسش گری،مسئولیت پذیری و توسعهٔ پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید یک پل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید یک پل؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید دو پل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید دو پل؛طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید تبدیل؛نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید تبدیل؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.
=========================
پودمان تاسیسات مکانیکی
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کار گروهی ، مسئولیت پذیری ، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛تعویض و تعمیر شیر آب و وسایل بهداشتی؛برطرف کردن گرفتگی کاسهٔ ظرف شویی؛آب بندی فلاش تانک؛راه اندازی رادیاتور؛سرویس کولر آبی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان عمران
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوریاطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛ساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما؛ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند سرنما )کله نما(؛طراحی و ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته؛ساخت قطعات گچی؛کنده کاری روی گچ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان خودرو
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، اخلاق حرفه ای؛بررسی سطح مایع خنک کننده موتور ؛بررسی سطح مایع ترمز؛بررسی سطح روغن موتور؛بررسی سطح مایع باتری؛بررسی سطح مایع شیشه شوی؛بررسی فرسایش و باد تایر؛تعویض فیوز خودرو؛تعویض چرخ پنچر و بستن زنجیر چرخ؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.
=========================
پودمان پایش و رشد کودک
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:مسئولیت پذیری، رعایت اصول اخلاق حرفه ای ومستند سازی؛اندازه گیری قد و وزن کودک ؛اندازه گیری محیط های بدن کودک دور سر، دور بازو؛ثبت شاخص های رشد کودک؛محاسبه نمایهٔ توده بدن؛تهیهٔ فهرستی از شاخص های تکامل کودک؛ رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان صنایع دستی برجسته کاری روی مس
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛برجسته کاری ورق مس؛ساخت پلاک تزیینی مسی؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
=========================
پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای
برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛شناسایی توانمندی ها، استعدادها، ارزش ها، رغبت ها وشخصیت تحصیلی حرفه ای؛شناسایی محیط تحصیلی حرفه ای خود؛شناسایی روش های شناخت نیازهای تحصیلی حرفه ایکشور، استان و منطقه خود؛مهارت در تصمیم گیری تحصیلی حرفه ای؛به کارگیری ابزارهای مختلف روان شناختی، چک لیست ها،شرح حال نویسی، داستان و حکایت زندگی تحصیلی حرفه ای خود.
=========================
معرفی شهرستان کلاله
شهرستان کلاله از شهر های استان گلستان
است که با مرکز استان شهر گرگان 125
کیلومتر فاصله دارد با جمعیتی حدود 130
هزارنفردارای آب وهوای معتدل و نیمه
کوهستانی ومیزان بارش سالیانه600 میلیمتر
=========================
باتشکرسیدسلطان شیخی
دبیر کاروفناوری شهرستان کلاله

seyyedsultan@yahoo.com

seyyedsultan@gmail.com

seyyedsultan@hotmail.com
جستجو در وبلاگ کاروفناوري کلاله


در اين وبلاگ
در كل اينترنت
دسته بندي مطالب کاروفناوري کلاله
کاروفناوری کلاله(1738)
دانلودنرم افزار(323)
کاروفناوری هفتم(311)
فیلم کاروفناوری(251)
کاروفناوری نهم(245)
مطالب کاروفناوری(241)
کاروفناوری هشتم(179)
دانلودعکس وتصویر(131)
دانلود ترتیل قرآن(114)
تحقیق کاروفناوری(81)
دانلودبازی(72)
دانلود کتاب(70)
خواندنی ها(64)
کارکلاسی هفتم(48)
پودمان 9 پرورش گیاهان(43)
دانلودآهنگ(43)
دانلودهای کاروفناوری(42)
پاورپوینت کاروفناوری(41)
پودمان 11 خوراک(41)
پودمان برق نهم(40)
پودمان 7 کارباچوب(39)
پودمان 10 پوشاک(37)
پودمان خودرو(36)
پودمان ترسیم با رایانه(33)
دانلودتیتراژ(32)
دانلود کلیپ(31)
پودمان کاربافلز(31)
کارکلاسی نهم(31)
پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی(30)
تصاویر متحرک(30)
ترتیل قرآن(29)
آموزش ویندوز(28)
تمپلت پاورپوینت(27)
کارکلاسی کاروفناوری هشتم(27)
پودمان بازی های رایانه ای(26)
پودمان عمران(26)
پودمان ساز و کارهای حرکتی(25)
پودمان الکترونیک(25)
پودمان شهروند الکترونیکی دو(24)
پودمان 6 نقشه کشی(24)
پودمان 4 مستندسازی(24)
پودمان 1نوآوری وفناوری(23)
دانلودنوحه و مرثیه(22)
پودمان 5 کسب وکار(20)
زندگی نامه(20)
نرم افزارپرتابل(19)
پودمان شهروند الکترونیکی یک(18)
پودمان صنایع دستی هشتم(18)
پودمان ۳ جستجوی اطلاعات(16)
آموزش سخت افزار(15)
پودمان الگوریتم(15)
دانلودسرود(14)
معرفی سایت(14)
پودمان 8 اشتراک گذاری(14)
انیمیشن پت ومت(14)
واژه نامه کامپیوتر(13)
پودمان 2 فناوری اطلاعات(13)
پروژه های کاروفناوری(13)
پودمان تأسیسات مکانیکی(12)
درایور تخته های هوشمند(12)
پودمان اموراداری ومالی(12)
نمونه پروژه کاروفناوری(12)
آموزش کامپیوتر(11)
کاروفناوری ششم(11)
پرسش کاروفناوری هشتم(9)
دانلود نمونه سوال کامپیوتر(8)
مطالب کاروفناوری نهم(8)
نمونه سوال مهارت های هفتگانه رایانه(7)
پودمان هدایت تحصیلی(6)
موسیقی سنتی(6)
دانلوداسکرین سیور(5)
دانلود تلاوت مجلسی قرآن(5)
پروزه کاروفناوری هشتم(5)
راهنمای معلم کاروفناوری(5)
پرسش کاروفناوری هفتم(5)
پودمان صنایع دستی نهم(5)
اسکین و پوسته(5)
دانلودفونت(4)
موسیقی سنتی سیستان(4)
تدریس برتر(4)
کاروفناوری(3)
کلیپ صوتی(3)
دانلود مداحی(3)
پودمان معماری و سازه ماکت سازی(3)
کاروفناوری پنجم(3)
پودمان پایش رشد و تکامل کودک(3)
پرسش کاروفناوری نهم(3)
برنامه اندروید کاروفناوری(2)
بارش فکری کاروفناوری هفتم(2)
دانلود درایور(1)
زبان تخصصی کامپیوتر(1)
دانلود جزوه آموزشی(1)
نمونه کار دانش آموزان(1)
دانلودهاي کاروفناوري کلاله
کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري
کاروفناوري ابتدايي و متوسطه 1


به وبلاگ کاروفناوری کلاله خوش آمدید

با کلیک بر روی بنر زیر به عضویت کانال تلگرام کار و فناوری کلاله درآیید و منتظر دریافت مطالب مفید و آموزنده کاروفناوری باشید.

عضویت همکاران ،دانش آموزان و سایر علاقمندان بلامانع است

09119783168

همکاران و دانش آموزان محترم می توانید فایل ها و تولیدات الکترونیکی ساخت خود را از طریق تلگرام به شماره بالا بفرستید تا به نام شما در وبلاگ جهت اشتراک گذاری با دیگران برای نمایش و دانلود قرار بگیرد

با تشکر سیدسلطان شیخی

دبیر کاروفناوری شهرستان کلاله


 مطالب کتب کاروفناوری در یک نگاه

کاروفناوری پنجم

کاروفناوری ششم


کاروفناوری متوسطه یک پایه هفتم

برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید.

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com


کاروفناوری متوسطه یک پایه هشتم

برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید.

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com


کاروفناوری متوسطه یک پایه نهم

برای ورود به پودمان ها بر روی عناوین آن ها کلیک کنید.

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com


کپي برداري از مطالب این وبلاگ در صورت ذکر منبع بلامانع است.

منتظر نظرات ارزشمند شما هستم 


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 5:0
- کاروفناوری
برچسب‌ها: کاروفناوری پنجم, کاروفناوری ششم, کاروفناوری هفتم, کاروفناوری هشتم, کاروفناوری نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود نرم افزار کاربردی و امنیتی

deep freeze- v7.22

suherfe.blogfa.com

 

Deep Freeze  نرم افزاریست که می تواند از تنظیمات کامپیوتر شما در برابر تغییرات حفاظت و نگه داری کند.شما می توانید با یک Restart، تمامی تغییرات را حذف کنید و تنظیمات کامپیوتر خود را دقیقا به حالت اصلی و اولیه آن بازگردانید .

ابزاری مناسب برای آموزشگاه ها - کلاس های هوشمند - کافی نت ها و.................

دانلود و آموزش کامل این نرم افزار در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۴ ساعت 21:57
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای کاربردی، - نرم افزارهای امنیت سیستم
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان خودرو کاروفناوری نهم

اجزا و متعلقات موتور

سرسیلندر: قطعه ای است که به عنوان درپوش بالای بدنه سیلندر قرار می گیرد. معمولا در سرسیلندر، جای شمع، جای سوپاپ و غیره قرار دارد.

راهنمای سوپاپ: استوانه ای که سوپاپ در آن حرکت کرده و حرکت سوپاپ را کنترل می کند.

مانیفولد: لوله های انتقال دهنده ای است که هوای موردنیاز را به موتور وارد یا دوده های حاصل از احتراق را به سیستم اگزوز هدایت می کند.

سیلندر: استوانه ای است توخالی که درون بلوکهٔ سیلندر قرار می گیرد و از بالا به وسیله سر سیلندر مسدود شده و پیستون درون آن حرکت رفت و برگشتی دارد.

سوپاپ: قطعه فلزّی است قارچی شکل، که در روی راهگاه های ورودی و خروجی سرسیلندر قرار گرفته است و در زمان های کار موتور، با باز و بسته کردن راهگاه ها امکان ورود هوا و سوخت به داخل سیلندر و خروج گازهای حاصل از احتراق را فراهم می سازد.

فنر سوپاپ: از جنس فولاد فنر می باشد که نیروی لازم برای بسته شدن سوپاپ را فراهم می کند.

اسبک: وسیله ای است که در زمان معینی از کار موتور سوپاپ را باز می کند.

شمع: وسیله ای است متشکل از دو الکترود و بدنه سرامیکی که بر اثر ولتاژ زیاد ایجاد شده به وسیله ترانس افزایندهٔ ولتاژ (کویل) در زمان مناسب طرّاحی شده، ایجاد جرقه می نماید و مخلوط متراکم شده سوخت و هوا را محترق می کند.

پیستون: قطعه استوانه شکلی است که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشتی دارد و نیروی تراکمی و نیروی انبساط ناشی از احتراق را تحمل می کند.

شاتون: اهرمی است که به پیستون و میل لنگ متصّل بوده، باعث تبدیل شدن حرکت خطی پیستون به حرکت چرخشی میل لنگ می گردد.

میل لنگ: محوری است که کار انجام شده در روی پیستون را به صورت گشتاور و دور، به سیستم انتقال قدرت منتقل می کند.

راهگاه آب: محفظه های عبور آب در اطراف سیلندر و سرسیلندر می باشد که آب در آن گردش کرده، گرمای بیش از اندازه موتور را به رادیاتور انتقال می دهد.

دلکو : دستگاهی است که برق فشارقوی را در زمان لازم بین شمع ها تقسیم می کند.

پمپ روغن ( اویل پمپ ): پمپی که روغن را با فشار معیّن به قسمت های متحرّک موتور می رساند.

فیلتر روغن: وسیله ای است که ناخالصی های شناور در روغن را جذب می کند.

تایپت: قطعهٔ استوانه ای شکل است که حرکت دورانی میل سوپاپ را به حرکت خطی تبدیل کرده و سوپاپ را از محل نشست خود بلند می کند.

میل سوپاپ: محوری است که حرکت خود را از میل لنگ می گیرد و دارای بادامک هایی است که به تایپت ها حرکت رفت و برگشتی می دهد.

بادامک: قطعه ای است بادام شکل که در روی محور میل سوپاپ ساخته شده و حرکت دورانی محور را به حرکت خطّی قطعه دیگری که با آن درگیر است، میسر می کند.

فلایویل (چرخ طیار): قطعه ای است که در انتهای میل لنگ نصب شده و انرژی تولیدشده در موتور را ذخیره و در زمان مورد نیاز آن را بازپس می دهد.

کاربراتور: دستگاهی است که در آن سوخت موتور با نسبت معینی و در شرایط مختلف کارکرد موتور، آماده می شود.

انژکتور: انژکتور قطعه ای است که سوخت تحت فشار را به صورت اتمیزه  ( پودر ) پشت سوپاپ هوا پاشش می کند.

ترموستات: دستگاهی است که در مدار مایع خنک کاری موتور قرار گرفته، درجه حرارت آن را کنترل و در حد معینی ثابت نگاه می دارد.

واتر پمپ: دستگاهی است که مایع خنک کاری را بین موتور و رادیاتور به گردش درمی آورد.

موتور استارتر: ماشین الکتریکی است که برای راه اندازی موتور به کار می رود.

میله اندازه گیر روغن: وسیله ای است که سطح روغن را در کارتل به وسیله آن کنترل می کنند.

وایرهای فشارقوی: سیم های مخصوص روکش دار هستند که برق فشارقوی را از کویل به دلکو و به سر شمع ها می رسانند.

پمپ بنزین: دستگاهی است که بنزین را از باک به سیستم سوخت رسانی انتقال می دهد.

ژنراتور دینام: دستگاهی است که برق مورد لزوم خودرو را تأمین می کند.

پروانه: قطعه ای است که هوای محیط خارج را از بالای پره های رادیاتور مکیده، آب را خنک می کند.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۴ ساعت 18:49
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان خودرو، - تحقیق کاروفناوری نهم، - مطالب کمک درسی کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: تحقیق کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان خودرو
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود فایل صوتی ترتیل قرآن

ترتیل جزء بیست و نه قرآن

علاقمندان به شنیدن و همنوایی با قرائت ترتیل جزء بیست و نه قرآن می توانند فایل صوتی ترتیل جزء بیست و نه قرآن را از ادامه مطلب دانلود نمایند.

حجم 11 مگابایت

فرمت Mp3

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۴ ساعت 18:37
- دانلود قرآن، - دانلود ترتیل جزء های قرآن، - دانلود جزء بیست و نه قرآن
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, ترتیل قرآن
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
دانلود انیمیشن پت و مت قسمت چهاردهم

Pat & Mat

همکاران و دوستان گرامی در صورت تمایل می توانید این انیمیشن که مرتبط با درس کاروفناوری نیز می باشد را در اوقات فراغت کلاس پخش نمایید با تاکید بر اینکه کار و اندیشه به هم مرتبط است تا علاقمندی دانش آموزان به درس بیشتر و همچنین باعث تنوع در کلاس شود.

حجم 31 مگابایت

فرمت Avi

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۴ ساعت 18:26
- کاروفناوری، - دانلود کارتون و انیمیشن
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, انیمیشن پت ومت
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comتحقیق کنید کاروفناوری هشتم

تحقیق کنید کاروفناوری نهم

تحقیق کنید صفحه 6 درس کاروفناوری نهم پودمان الگوریتم

در گروه خود با جست و جو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در مورد دانشمند ایرانی ابو جعفر محمد بن موسی الخوارزمی تحقیق کنید و نتایج تحقیق خود را در کلاس ارائه دهید.

زندگی نامه خوارزمی

 suherfe.blogfa.com

خوارزمی متولد 198 هجري قمري برابر 192 شمسي و 813 ميلادي در خوارزم(خیوه کنونی) متولد شد و مؤلف کتب متعدد در نجوم و رياضيات است اجداد خوارزمی احتمالاٌ اهل خوارزم بودند ولی خودش احتمالاٌ از قطر بولی ناحیه ای نزدیک بغداد بود. خوارزمی کارهای دیونانتوس را در رشته جبر دنبال کرد و به بسط آن پرداخت خود نیز کتابی در این رشته نوشت. .

او در كتاب ” حساب الهند“ دستگاه شمارشي هندي را توضيح داده است.اين كتاب يكي از آثاري بود كه آشنايي اروپاي غربي را با دستگاه مكاني اعشاري موجب شد.  اصطلاح الگوريتم (Algorithmus) را كه لاتين شده نام خوارزمي است به زبان رياضي افزود.

كتاب ديگري از خوارزمي كه مغرب زمين از طريق ترجمة لاتين با آن آشنا شد و متن عربي آن موجود است، كتاب « حساب الجبر و المقابله » مي‌باشد. اين ترجمه‌ها كلمه ال جبر را مترادف با تمام علم «جبر» قرار دادند كه در واقع تا ميانه قرن نوزدهم چيزي جز علم معادلات نبود. جداول نجومي و مثلثاتي خوارزمي (با سينوس و كتانژانت) نيز از زمرة آثار عربي او است كه بعدها به لاتين ترجمه شد. آثار خوارزمي اهميت زيادي در تاريخ رياضيات دارد، زيرا يكي از منابع عمده‌اي است كه از طريق آن شماره‌هاي هندي و جبر عربي به اروپاي غربي راه گشود.

از افتخارات بزرگ اين دانشمند مسلمان ايراني كه موفق به اندازه‌گيري يك درجه از قوس نصف النهار شد، همين بس كه صفحة 379 دايره المعارف اسلام فقط شرح كارهاي رياضي اوست و فرمولهاي جالبي را تجزيه و تحليل كرده است.

اولين بار Edgar Bath كتاب او را با عنوان Algorithmi de Numero Indorium به لاتين ترجمه كرد و جرج سارتن George Sarton در كتاب مشهور خود يعني تاريخ علم، نيمه اول قرن نهم رياضي را دوران خوارزمي خوانده است. در 1831، Rosen كتاب او را به انگليسي ترجمه كرد كه متن نسخه خطي اين كتاب با شمارة Hunt, 214 در كتابخانه اكسفورد نگهداري مي‌شود. الجبر و المقابله که به مامون تقدیم شده کتابی است درباره ریاضیات مقدماتی و شاید نخستین کتاب جبری باشد که به عربی نوشته شده است دانش پژوهان بر سر این که چه مقدار از محتوای کتاب از منابع یونانی و هندی و عبری گرفته شده است اختلاف نظر دارند

معمولاٌ در حل معادلات دو عمل معمول است خوارزمی این دو را تنقیح و تدوین کرد و از این راه به واردساختن جبر به مرحله علمی کمک شایانی انجام داد اثر ریاضی دیگری که چندی پس از جبر نوشته شد رساله ای است مقدماتی در حساب که ارقام هندی در آن به کار رفته بود و نخستین کتابی بود که نظام ارزش مکانی را به نحوی اصولی و منظم شرح می داد

کتاب صورت الارض که اثری است در زمینه جغرافیا اندک زمانی بعد از سال 195 – 196 نوشته شده است و تقریباٌ فهرست طولها و عرضهای همه شهرهای بزرگ و اماکن را شامل می شود این اثر که احتمالاٌ‌ مبتنی بر نقشه جهان نمای مامون است به نوبه خود مبتنی بر جغرافیای بطلمیوسی بود این کتاب از بعضی جهات دقیق تر از اثر بطلمیوس بود خاصه در قلمرو اسلام.

تنها اثر دیگری که بر جای مانده است رساله کوتاهی است درباره تقویم یهود. خوارزمی دو کتاب نیز در باره اسطرلاب نوشت آثار علمی خوارزمی از حیث تعداد کم ولی از نفوذ بی بدیل برخوردارند زیرا که مدخلی بر علوم یونانی و هندی فراهم آورده اند بخشی از جبر دوبار در قرن ششم / دوازدهم به لاتینی ترجمه شد و نفوذی عمده بر جبر قرون وسطایی داشت رساله خوارزمی در باره ارقام هندی پس از آنکه در قرن دوازدهم به لاتینی ترجمه و منتشر شد بزرگترین تاثیر را بخشید نام خوارزمی مترادف شد با هر کتابی که در باره حساب جدید نوشته می شد

الگوریتم به معنی قاعده محاسبه کتاب جبر و مقابله خوارزمی که به عنوان الجبرا به لاتینی ترجمه گردید باعث شد که همین کلمه در زبانهای اروپایی به معنای جبر به کار رود نام خوارزمی هم در ترجمه به جای الخوارزمی به صورت الگوریتمی تصنیف گردید و الفاظ آلگوریسم و نظایر آنها در زبانهای اروپایی که به معنی فن محاسبه ارقام یا علامات دیگر است مشتق از آن می باشد.

 

ارقام هندی که به غلط ارقام عربی نامیده می شود از طریق آثار فیبوناتچی به اروپا وارد گردید همین ارقام انقلابی در ریاضیات به وجود آورد و هر گونه اعمال محاسباتی را مقدور ساخت باری کتاب جبر خوارزمی قرنها در اروپا ماخذ و مرجع دانشمندان و محققین بوده و یوهانس هیسپالنسیس و گراردوس کرموننسیس و رابرت چستری در قرن دوازدهم هر یک از آن را به زبان لاتینی ترجمه کردند نفوذ کتاب زیج السند چندان زیاد نبود اما نخستین اثر از این گونه بود که به صورت ترجمه لاتینی به همت آدلاردباثی در قرن دوازدهم به غرب رسید

از کارهای دیگر خوارزمی تهیه اطلسی از نقشه آسمان و زمین و همچنین اصلاح نقشه های جغرافیایی بطلمیوس بود جغرافیای وی تا اواخر قرن نوزدهم در اروپا ناشناخته ماند، دیگر از کتب مهم خوارزمی کتاب مفاتیح العلوم است که کتاب مهم و ارزنده ای است

خوارزمی در حدود سال 848 میلادی مطابق با 232 هجری قمری در گذشت


 مطالب و موضوعات مرتبط با این پست

کار کلاسی صفحه 7 کاروفناوری نهم

کار کلاسی صفحه 11 کاروفناوری نهم

کار کلاسی صفحه 12 کاروفناوری نهم


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۴ ساعت 18:20
- پودمان الگوریتم و روندنما فلوچارت، - تحقیق کاروفناوری نهم، - کارکلاس کاروفناوری نهم، - زندگی نامه دانشمندان، - زندگی نامه خوارزمی
برچسب‌ها: تحقیق کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان الگوریتم, کاروفناوری نهم, زندگی نامه
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود فیلم کاروفناوری

فیلم کارخانه نساجی تهیه نخ کتان بازبان اصلی

مورد استفاده در تدریس پودمان پوشاک درس کاروفناوری

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۴ ساعت 15:30
- کاروفناوری هفتم، - پودمان پوشاک، - فیلم و کلیپ کاروفناوری هفتم، - دانلود فیلم و کلیپ کاروفناوری، - فیلم های رشته پوشاک و نساجی
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان 10 پوشاک, کاروفناوری هفتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

نرم افزار تایپ آسان فرمول های ریاضی

MathType.6.8

MathType 

نرم افزار کاربردی و مفیدی است برای تایپ هر نوع فرمول و متن ریاضی از این نرم افزار می توانید برای تایپ متن هایی که با سایر برنامه ها نمی توان نوشت استفاده نمایید. و سپس ذخیره و چاپ کنید.

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۴ ساعت 14:0
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای رشته ریاضی
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.com

کارغیر کلاسی صفحه  91 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی

تغییرات ظاهری جوجه ها یا نمونه هایی از جوجه ها را هر ده روز یک بار در جدول زیر ثبت کنید و آن ها را در کلاس ارائه دهید.

همکار گرامی : خسته نباشید

اگر از دانش آموزان خود جواب این جدول را بخواهید باید پس از توجیه حداقل سه ماه یا 100 روز به آنها مهلت  بدهید تا آنها با پرورش جوجه یکروزه بلدرچین یا هر نوع جوجه ای بتوانند با اندازه گیری این معیارها جواب خود را کشف و در جدول درج نمایند. البته جواب دانش آموزان می تواند متفاوت باشد زیرا رشد جوجه ها می تواند تحت تأثیر عوامل زیر باشد:

نوع تغذیه - نژاد جوجه - بیماری ها - سرما و گرما - فصل نگه داری -  نحوه قضاوت دانش آموز و خطای احتمالی او - و ........


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۴ ساعت 22:24
- کاروفناوری، - کاروفناوری هشتم، - پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی، - کارکلاس کاروفناوری هشتم
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, پودمان پرورش و نگه داری حیوانات اهلی, کاروفناوری هشتم, کارکلاسی کاروفناوری هشتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود سویت کامل نرم افزار ویرایش و طراحی تصویر

Corel Draw Graphics Suite X6 v16

این برنامه یکی از کامل ترین نرم افزار های ویرایش و ساخت تصویر می باشد که اصول کار آن بر اساس گرافیک برداری یا وکتور است و در ساخت پوستر - کاتالوگ - انواع کارت و طراحی و ساخت و ویرایش تصویر از آن استفاده می کنند. همچنین در صنعت چاپ و طراحی روزنامه بنر و................ کاربرد دارد

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۴ ساعت 12:37
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای طراحی و ترسیم، - نرم افزارهای نقاشی و ویرایش تصویر
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود جزوه تمرین و تکمیل سه نمای اجسام مختلف

مطالب کمک درس پودمان نقشه کشی

در این جزوه شما باید از چند جسم داده شده ۳ نمای آنها را رسم کنید همچنین سه نمای چند حجم به صورت ناقص رسم شده و شما باید آنها را تکمیل کنید.

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در یکشنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۴ ساعت 10:0
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - پودمان نقشه کشی، - مطالب کمک درسی کاروفناوری هفتم
برچسب‌ها: دانلود کتاب, کاروفناوری کلاله, پودمان 6 نقشه کشی, مطالب کاروفناوری
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود نرم افزار شتاب دهنده و بهینه ساز کارت گرافیک دایرکت ایکس

Microsoft DirectX Runtime 9.29

با نصب این برنامه در رایانه بسیاری از قابلیت های کارت گرافیک رایانه شما نمایان شده و این کار می تواند در پردازش تصاویر سه بعدی و بازی های پر گرافیک کمک بسیاری بکند

http://suherfe.blogfa.com

حجم 100 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۴ ساعت 18:38
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای کمکی و پلاگین
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود جزوه آموزشی E.learning

همکاران گرامی همانطور که می دانید یکی از دوره های ضمن خدمتی که برای فرهنگیان محترم در حال اجراست دوره ضمن خدمت آموزش الکترونیکی است .

حال بنده یک جزوه آموزشی در 32 صفحه تهیه کرده ام که می تواند مورد استفاده شما دوستان و همکاران و مدرسین عزیز قرار گیرد

فرمت Pdf

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۴ ساعت 18:30
- دانلود کتاب، - دانلود کتاب آموزشی
برچسب‌ها: دانلود کتاب, دانلود جزوه آموزشی, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان عمران کاروفناوری پایه نهم

زلزله چيست و چگونه به وجود مى آيد؟

قرن بيستم را مى توان دوران شناخت علمى زلزله و چگونگى وقوع آن، شناسايى مکان هاى زلزله خيز و اثرات زلزله بر محيط طبيعى و ساختمان ها به شمار آورد. با توجه به پيشرفت هاى روزافزونى که در اين زمينه حاصل شده است شايد بتوان هزاره ى سوم را دوران مهار زلزله و حتى استفاده از نيرو و انرژى عظيم آن دانست و اميدوار بود که اين نيروى تهديد آميز، براى بهره ورى از انرژى زلزله و رشد و توسعه ى جوامع انسان به يک فرصت تبديل شود .

اولين جرقه ها به انگيزه ى شناخت زلزله و نحوه ى وقوع آن به اوايل قرن بيستم ميلادى مربوط مى شود. در اين سال دانشمندى آلمانى به نام وِگنر   با شواهد علمى اى که به دست آورده بود؛ اعلام کرد حدود دويست ميليون سال پيش، سطح زمين خشکى عظيم به هم پيوسته اى بوده که رفته رفته به دو خشکى بزرگ تقسيم شده است و پس از ميليون ها سال هريک از دو خشکى مجدداً قطعه قطعه شده و قاره هاى امروزى را به وجود آورده اند. درسال ۱۹۶۸ نظريه ى وگنر به نظريه اى جامع تر با عنوان تکتونيک صفحه اى تبديل شد.

تکتونيک به فعاليت هاى درونى زمين يا اصطلاحاً به فعاليت هاى ساختمان زمين (زمين ساخت) مى گويند. تکتونيک صفحه اى به معنى زمين ساخت ورقه اى است. امروزه اکثر زمين شناسان، ژئوفيزيک دانان و ژئوشيمى دانان معتقدند که قاره ها در سرتاسر تاريخ زمين، يعنى طى چند ميليارد سال از سويى به سويى ديگر سطح زمين جابه جا شده اند، اين قاره ها هم چنان درحال جابه جايى اند و اقيانوس آرام وسيع ترين اقيانوس زمين درحال کوچک تر شدن است.

تکتونيک صفحه اى و زمين شناسى ايران

براساس نظريه ى تکتونيک صفحه اى، سنگ کره ى زمين (پوسته ى زمين) يک پارچه نيست، بلکه از تعدادى ورقه هاى پوسته مانند کوچک و بزرگ تشکيل شده است. اين صفحه هاى صُلب سنگى را که روى قسمت درونى زمين مى لغزند، مى توان به يخ هايى که بر روى دريا شناورند و شانه به شانه هم مى سايند، تشبيه نمود. مرز اين صفحات صُلب سنگى مکان فعاليت های زمين شناسى(زمين شناختی) و تکتونيکى است.

زمين لرزه ها و آتش فشان ها در امتداد اين مرزها تمرکز يافته، به طورى که برخى از اين مرزها مکان کوه سازى شده اند. برخورد قاره ها رشته کوه هاى عظيمى چون هيماليا را به وجود آورده است و درواقع زمين لرزه ها لحظاتى از اين حرکت بزرگ و بسيار پيچيده ى کوه زايى محسوب مى شوند.

براساس اين نظريه، کشور ايران، که تحت تأثير کوه زايى آلپ است، بين دو سپر آفريقا عربستان در جنوب غربى و صفحه ى توران (اروپا  آسيا) در شمال شرق کشور قرار گرفته است. فلات عربستان به طرف شمال شرقى ادامه يافته و به وسيله ى رسوبات موجود در دشت خوزستان پوشيده شده است. فلات توران در ترکمنستان (شوروى سابق) قرار دارد. سلسله جبال زاگرس و البرز و زلزله هاى شديدى که در ايران به وقوع مى پيوندد نتيجه ى نزديک شدن و برخورد اين دو ورقه ى قارّه اى است. نظر به زلزله خيز بودن کشورمان توجه جدّی به ساخت و ساز مناسب لازم است و بسيار اهميت دارد.

مقياس شدت و بزرگی زلزله و اثرات آن بر ساختمان ها

زلزله را از روی شدت تکان و شدت خسارت می توان برآورد نمود. برای اندازه گيری شدت زلزله از مقياس مرکالی استفاده می شود. مرکالی مقياسی مشاهده ای و غيردستگاهی است که به دوازده درجه تقسيم می شود. اما برای تعيين ميزان انرژی آزاد شده در کانون زلزله از مقياس ديگری بنام - بزرگی زلزله - استفاده می شود. 

اندکى بعد از نظريه ى جابه جايى قارّه ها چارلز ريشتر درسال ۱۹۳۵ مقياسى را، که شدت مکان يک زلزله را اندازه گيرى مى کند ابداع کرد. اين ابداع به افتخار وى به نام ریشتر نام گذارى شد. در اين مقياس که به صورت لگاريتمى است هريک درجه افزايش به معناى افزايش ده برابرى حرکات زمينى است. به عبارت ديگر قدرت يک زلزله ى شش ريشترى ده برابر زلزله ى پنج ريشترى و يک صد برابر زلزله ى چهار ريشترى است.

به اين ترتيب بزرگی زلزله ى نيم درجه اى با يک درجه اى متفاوت است و با هم اختلاف بسيار زيادى دارند.

ريشتر نقشه اى عمومى براى مناطقى که خطر وقوع زلزله هاى کم عمق داشتند تهيه نمود و به دنبال آن صفحات تکتونيکى (زمين ساخت) فعال را با دقت شناسايى کرد و آن ها را به نقشه هايى با
جزئيات بيش تر، که خطوط گسل ها و مناطق زلزله خيز را نشان مى داد، تبديل نمود.

در سال 1902 دانشمند ایتالیایی جوزپه مرکالی مقیاسی برای اندازه گیری شدت زلزله ابداع کرد که بنام او نام گذاری شد. مقیاس مرکالی برای تعیین میزان وىرانی ها استفاده می شود. شدت، معیاری کیفی است که میزان آن از طریق بررسی آثار و جابجایی وسایل و میزان خرابی های بجای مانده بعد از زلزله تعیین می شود.

در سال 1935 چارلز ریشتر مقیاسی برای سنجش بزرگی زلزله ابداع کرد که به افتخار وی بنام ریشتر نام گذاری شد. درجه مقیاس ریشتر معمولاً پس از زمین لرزه و از طریق مقایسه اطلاعات ایستگاه های مختلف لرزه نگاری محاسبه می شود.

با توجه به نظریه جابه جایى قاره ها؛ زلزله به سبب ذخیره شدن مقادیر زیاد انرژى در درون زمین و پدیده ى انتشار امواج ناشى از آزاد شدن این انرژى و ناشى از آشفتگى سرىع در پوسته ى زمین و یا در قسمت هاى بالاى گوشته، به وجود مى آید.

محلى که منشأ زلزله است و انرژى به یک باره از آن جا آزاد و رها مى گردد کانون زلزله  و نقطه ى واقع بر سطح زمین، که در بالاى کانون قرار دارد مرکز زلزله نام دارد. دامنه ى حرکت زمىن بر روى سطح ابتدا شامل لرزه هایى جزئى است که یک باره افزایش مى یابد و پس از لحظه ى کوتاهى به تدرىج فروکش مى کند.

زمىن شناسى و احداث ساختمان

اطلاع از موقعیت گسل ها و شناسایى جنس خاک هایى که بستر بنا محسوب مى شوند براى طرح و اجراى یک ساختمان ضرورى است این بررسى ها از مرحله ى انتخاب محل ساختمان آغاز مى شود و تا مرحله ى قرار گرفتن اطلاعات مربوط به نحوه ى طراحى در اختیار تیم طراح، ادامه دارد.

توصیه مى شود این بررسى ها حداقل تا اجراى پى ها ادامه یابد تا این امکان فراهم شود که فرضیات به عمل آمده و الگوهاى محاسباتى با نتاىج به دست آمده از رؤیت شرایط واقعى زمین، انطباق داده شود و کنترل گردد.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۴ ساعت 16:55
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان عمران، - تحقیق کاروفناوری نهم، - مطالب کمک درسی کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: کاروفناوری نهم, مطالب کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان عمران
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند اسپکترون

Specktron Driver

با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند.

در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند اسپکترون Specktron را جهت دانلود قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را دانلود و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند.

حجم 245 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۴ ساعت 16:0
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای تخته های هوشمند، - تخته های هوشمند، - تخته هوشمند اسپکترون Specktron
برچسب‌ها: درایور تخته های هوشمند, دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

مطالب کمک درسی پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

تست خودشناسی و استعدادیابی

دانش آموز عزیز :

در این تمرین تأکید بر مهارتها یا کارهایی است که می توانید بخوبی انجام دهید.

در انجام  صحیح کارها رغبت یا علاقه به تنهایی کافی نیست اغلب لازم است که استعداد انجام آن کار را هم داشته باشید.

استعداد داشتن در کاری یعنی انجام آن کار را سریع یاد گرفتن

اغلب شما مهارت هایی دارید اما اغلب تشخیص نمی دهید که این مهارت یک نوع استعداد ذاتی در شما است برای شناخت این مهارت ها و استعداد ها جواب سوالات زیر را که به صورت دسته بندی آمده است کامل نمایید تا شناخت از خود شما بیشتر شود


پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای پایه نهم

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای پایه نهم

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای پایه نهم

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای پایه نهم

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای پایه نهم

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای پایه نهم

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای پایه نهم

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای پایه نهم


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۴ ساعت 14:56
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان انتخاب رشته تحصیلی، - مطالب کمک درسی کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان هدایت تحصیلی, مطالب کاروفناوری
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود نرم افزار نقشه کشی

HomePlanSoft Home Plan Pro 5.2.23.20

با این نرم افزار می توانید نقشه های بسیار جالب وزیبا از یک خانه طراحی کنید وتجربه نقشه کشی ساختمان داشته باشید. مورد استفاده دانش آموزان وهمکاران برای تدریس پودمان نقشه کشی و عمران کاروفناوری نهم

نرم افزار رسم نقشه ساختمان HomePlanSoft Home Plan Pro 5.2.23.20

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 19:0
- کاروفناوری نهم، - پودمان عمران، - نرم افزارهای کاروفناوری نهم، - دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - دانلود نرم افزارهای نقشه کشی
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله, پودمان عمران, کاروفناوری نهم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود پاورپوینت کاروفناوری - پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم

پاورپوینت پایش رشد و تکامل کودک

با فرمت PPSX آفیس 2013

دانلود پاورپوینت پایش رشد و تکامل کودک پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم

حجم 5 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 17:11
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان پایش و رشد کودک، - پاورپوینت کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: پاورپوینت کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان پایش رشد و تکامل کودک
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود بازی جنگی

Conflict Vietnam

دوستان علاقمند به بازی در این پست بازی بسیار زیبا با گرافیک بالا و جنگی ویتنام را می توانید از ادامه مطلب دانلود کرده و اوقات خوشی داشته باشید امیدوارم از این بازی لذت ببرید.

این بازی دارای گرافیک زیبا و بصورت جنگی ومراحل زیاد می باشد.

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 17:1
- دانلود بازی کامپیوتری، - بازی Conflict Vietnam
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, دانلودبازی
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود مجموعه کامل نرم افزار آفیس 2013

Microsoft Office Professional 2013

دوستان گرامی در این پست می توانید مجموعه کامل نرم افزار آفیس 2013 را دانلود نمایید.

امیدوارم این پست مورد توجه شما قرار بگیرد.

منتظر نظرات ارزشمند شما دوستان ارجمند هستم.

این مجموعه شامل نرم افزارهای زیر می باشد.

Access - Excel - Groove - InfoPath - OneNote - Outlook - PowerPoint - Publisher - word

 http://suherfe.blogfa.com

حجم 620 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 16:40
- کاروفناوری، - کاروفناوری هفتم، - نرم افزارهای کاروفناوری هفتم، - دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای آفیس
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
دانلود فرم خام طرح درس کاروفناوری

کاروفناوری هفتم - هشتم - نهم

suherfe.blogfa.com

همکاران گرامی در ادامه مطلب می توانید فرم خام طرح درس کاروفناوری را در فرمت Pdf دانلود کنید

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 15:51
- کاروفناوری، - طرح درس کاروفناوری
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, مطالب کاروفناوری
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود بازی جنگی

World-War-II-Combat-Road-to-Berlin

دوستان علاقمند به بازی در این پست بازی جنگی و مرحله ای اول شخص به سوی برلین را می توانید از ادامه مطلب دانلود کرده و اوقات خوشی داشته باشید امیدوارم از این بازی لذت ببرید.

این بازی برای همه ی سنین مناسب است

حجم 110 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 14:0
- دانلود بازی کامپیوتری، - بازی Combat-Road-to-Berlin
برچسب‌ها: دانلودبازی, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
نرم افزار ویرایش صدا

MusicCut 2.1

فقط با یک کلیک فایلهای صوتی خود را ویرایش کنید

نرم افزاری برای تکه کردن فایل های صوتی جهت ویرایش و بکار بردن در زنگ موبایل

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 13:50
- کاروفناوری، - دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزار های ویرایش صدا
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

دانلود مجموعه صدای سه بعدی

3D Sounds

دوستان در ادامه مطلب می توانید مجموعه ای بی نظیر از صداهای سه بعدی را دانلود نمایید شما این صدا ها را باید با اتصال هدفون به رایانه یا سیستم های دیگر صوتی گوش کنید.

تعداد 35 صدا

حجم 17 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 13:23
- دانلود صدای سه بعدی
برچسب‌ها: دانلودآهنگ, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
دانلود نرم افزار ساخت محتواهای درسی فارسی

Negara

همکاران و دوستان محترمی که به ساخت برنامه های درسی و آموزشی در قالب محتوای الکترونیکی علاقممند هستند می توانند از ادامه مطلب نرم افزار نگارا را با مشخصات زیر دانلود نمایند.

1- نرم افزار ساخت محتواهای درسی و آموزشی از نوع پکیج آموزشی با انواع مدیا

2- نرم افزار کاملا فارسی

3- نرم افزار مورد تایید آموزش و پرورش

4- سادگی و راحتی کار

5- کاربر پسند با گرافیک بالا

6- ساخت برنامه آموزشی محافظت شده با خاصیت جلوگیری از کپی رایت

7- رایت برنامه روی سی دی با قابلیت اجرا از روی سی دی

8- ساخت فایل نصب برنامه آموزشی

و..............

حجم 265 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 9:33
- دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزار ساخت محتواهای درسی
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
پروژه های کاروفناوری

پروژه ساخت اکواریوم موزیکال

مربوط به پودمان های الکترونیک و پرورش و نگه داری از حیوانات هشتم

این پروژه توسط همکار محترم کاروفناوری آقای اسفندیاری از شهرستان مرودشت استان فارس ساخته شده و فیلم آن به گروه کاروفناوری کلاله ارسال شده است با تشکر از این همکار گرامی

http://suherfe.blogfa.com

حجم 2 مگابایت

فرمت Mp4

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 8:59
- کاروفناوری، - کاروفناوری هشتم، - پروژه کاروفناوری هشتم، - پروژه کاروفناوری، - پروژه کاروفناوری هشتم
برچسب‌ها: کاروفناوری کلاله, پروژه های کاروفناوری, کاروفناوری هشتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود فیلم کاروفناوری - دانلود فیلم کشاورزی

کلیپ توانایی های بیل مکانیکی مدرن با قابلیت انعطاف و کارایی در محیط های سخت و دشوار

مورد استفاده در تدریس پودمان عمران و سازوکارهای حرکتی کاروفناوری

این فیلم توسط همکار محترم کاروفناوری آقای اسفندیاری از شهرستان مرودشت استان فارس ارسال شده است با تشکر از این همکار گرامی

http://suherfe.blogfa.com

حجم 6 مگابایت

فرمت Mp4

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ ساعت 8:7
- کاروفناوری نهم، - پودمان عمران، - فیلم و کلیپ کاروفناوری نهم، - دانلود فیلم و کلیپ کاروفناوری، - فیلم های رشته عمران و ساختمان
برچسب‌ها: فیلم کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان 9 پرورش گیاهان, کاروفناوری هفتم
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

پرسش صفحه 103 کاروفناوری نهم پودمان خودرو

سوال : در صورت روشن شدن چراغ هشدار عیب موتور در هنگام رانندگی، چه باید کرد؟

جواب : همانطور که از نام این چراغ پیداست هنگام به وجود آمدن عیبی و یا اختلال در کار قسمتی از خودرو این چراغ روشن می شود و به راننده هشدار و پیامی مبنی بر عدم کارکرد صحیح قسمتی از خودرو را می دهد. پس لازم است هنگام روشن شدن این چراغ ها در صورت امکان ایست راننده باید ماشین را متوقف و عیب یابی را انجام دهد یا در اولین فرصت خودرو را به تعمیرگاه مجاز هدایت و رفع عیب نماید.

این چراغ ها بستگی به نوع خودرو می تواند متفاوت باشد ولی مهمترین آنها عبارتند از:

چراغ نبستن کمربند ایمنی

چراغ باز بودن درب خودرو

چراغ درجه حرارت بالای خودرو

چراغ تمام شدن لنت ها

چراغ کم بودن روغن یا فشار روغن در موتور

چراغ خالی بودن باک بنزین

چراغ تنظیم موتور

چراغ عدم کارکرد صحیح دینام

و ............................

تمامی این چراغ ها بر روی آمپر جلوی راننده در بهترین مکان دید قرار دارد.


نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۴ ساعت 19:57
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان خودرو، - کارکلاس کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: تحقیق کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان خودرو
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

دانلود فایل های حل کار کلاسی های پودمان بازی های رایانه ای و مجموعه چند فایل مثال بازی

در این پست می توانید چند فایل الگوی بازی ساده و همچنین فایل های حل کار کلاسی های پودمان بازی های رایانه ای کاروفناوری نهم را که توسط نرم افزار Scratch ساخت شده است را دانلود نمایید. با دانلود این الگوها کاملا با پودمان بازی سازی کاروفناوری نهم آشنا خواهید شد.

حجم 2 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۴ ساعت 18:35
- کاروفناوری، - کاروفناوری نهم، - پودمان بازی های رایانه ای گیم، - کارکلاس کاروفناوری نهم
برچسب‌ها: دانلودهای کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری نهم, پودمان بازی های رایانه ای
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .

http://suherfe.blogfa.com

دانلود نرم افزار انیمیشن سازی جهت تدریس پودمان شهروند الکترونیک 2 کاروفناوری هشتم

 Toon Boom Animation Flip Boom Doodle 1.0.16812

این نرم افزار جهت آموزش و ساخت انیمیشن های ساده در پودمان شهروند الکترونیکی 2 کتاب کاروفناوری هشتم آمده است و اکنون آن را می توانید از ادامه مطلب دانلود و استفاده نمایید.

امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد.

حجم  104 مگابایت

دانلود در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در پنجشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۴ ساعت 16:33
- کاروفناوری هشتم، - پودمان شهروندالکترونیک 2، - نرم افزارهای کاروفناوری هشتم، - دانلود نرم افزارهای کامپیوتر، - نرم افزارهای متحرک سازی
برچسب‌ها: دانلودنرم افزار, کاروفناوری کلاله, کاروفناوری هشتم, پودمان شهروند الکترونیکی دو
کپي برداري از مطالب وبلاگ کاروفناوري کلاله فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد .
صفحات ديگر
     صفحه بعد
آخرين مطالب
.::suherfe.blogfa.com - Administrator - Seyyed Sultan Shekhi::.
لیست مطالب وبلاگ کاروفناوری کلاله

کاروفناوري ششم،کاروفناوري هفتم،کاروفناوري هشتم،کاروفناوري نهم،کاروفناوري متوسطه

فيلم کاروفناوري،پروژه کاروفناوري،کارکلاسي کاروفناوري،تحقيق کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري

فيلم کاروفناوري،پروژه کاروفناوري،کارکلاسي کاروفناوري،تحقيق کاروفناوري،پاورپوينت کاروفناوري

دانلود نرم افزار،محتواي الکترونيکي کاروفناوري،دانلود کليپ،دانلود کتاب،دانلود عکس و تصوير

پرسش کاروفناوري،دانلودبازي،
پودمان کاروفناوري،بازارچه،